DUURZAME BOUWLOGISTIEK OVER WATER: EEN INNOVATIEF PROJECT DOOR VAN ZOELEN AAN DE OUDEGRACHT

Van zoelen testimonial

2021

In het hart van Utrecht, aan de Oudegracht, ondergaat een groot pand een ingrijpende verbouwing. Het bijzondere aan dit project is echter niet alleen de renovatie zelf, maar vooral de manier waarop bouwmaterialen worden aangevoerd en bouwafval wordt afgevoerd. Dit artikel werpt een blik op het innovatieve project van Van Zoelen, waarbij bouwlogistiek over water centraal staat.

SCHOON EN STIL VERVOER MET ELEKTRISCHE BOTEN  

Voor Van Zoelen is het belangrijk om haar activiteiten op een duurzame wijze uit te voeren. Dit project is uniek omdat gebruik gemaakt wordt van elektrische boten voor het vervoer van bouwmaterialen en het afvoeren van bouwafval. Door op deze manier emissieloos te transporteren wordt een duurzame bijdrage geleverd aan het verminderen van milieubelasting in de stad Utrecht: Met deze oplossing zal het dus schoner & stiller zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers.   

SAMENWERKING TUSSEN PUBLIEKE EN PRIVATE PARTIJEN 

Dit innovatieve initiatief is gestart door de duurzame koploper Van Zoelen en resulteerde in een samenwerking tussen publieke en private partijen. Door gebruik te maken van een logistiek hubsysteem, bleek het succes van deze samenwerking in het vermogen te liggen van alle betrokken partijen om problemen om te zetten in oplossingen. Om gezamenlijk de uitdagingen van deze nieuwe manier van bouwlogistiek aan te gaan.  

Van Zoelen testimonial overslag

EEN NIEUWE DENKWIJZE IN BOUWLOGISTIEK 

Het project maakt gebruik van een logistiek hub systeem om de efficiëntie van het transport te stimuleren. Traditionele transportmethoden, zoals vrachtwagens en auto's, worden vervangen door innovatieve en duurzame alternatieven zoals deze; door middel van het gebruik van een Hub kunnen materialen in grote hoeveelheden worden opgeslagen zonder dat daar extra ritten voor nodig zijn. Daarbij ligt er ook een voordeel in het wegnemen van hinder voor weggebruikers. Materialen worden door middel van een lopende band van het bouwproject naar de boot geplaatst. Hierdoor is zowel de aan- als de afvoer van het bouwmateriaal volledig emissieloos.   

Door het handhaven van deze werkwijze kunnen we zo’n 400 ton bouwmateriaal, aan- en/of afvoer, in 10x varen. Waarbij we over de weg, door bijvoorbeeld het gebruik van vrachtwagens, het aantal ritten zou zijn vertienvoudigd.  

ROL VAN PORT OF UTRECHT 

Bij dit project zorgt Port of Utrecht ervoor dat Van Zoelen en de gemeente Utrecht bij elkaar gebracht worden, zodat er daadwerkelijk iets geïmplementeerd wordt.  Doordat Port of Utrecht fungeert als verbindende schakel, kunnen zowel private partijen zoals aannemers en slopers, als publieke partijen zoals de provincie en gemeente, worden samengebracht om gezamenlijk de bouwlogistiek over water mogelijk te maken.  Ook biedt het inspiratie voor andere bouwers om te laten zien wat vandaag de dag al te bereiken valt op het gebied van bouwlogistiek. Het voorbeeld dient om de efficiëntie en het belang van duurzaamheid voor andere partijen te bevorderen.  

Van zoelen testimonial

HET BELANG VOOR UTRECHT EN DE BOUWSECTOR 

Deze innovatieve benadering van bouwlogistiek is niet alleen lokaal relevant maar kan ook bredere implicaties voor de gehele bouwsector hebben. Het project aan de Oude gracht dient als inspiratiebron en uitdaging voor andere steden en bouwprojecten om soortgelijke duurzame praktijken te omarmen. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF EN AMBITIES 

Met de ambitie om niet slechts één project, maar een volledig systeem van hubs en bouwstromen te creëren, wordt gestreefd naar een efficiënter en duurzamer gebruik van het water voor bouwlogistiek. De hoop is dat deze vernieuwende aanpak navolging vindt en dat binnen enkele jaren meer waterwegen druk zullen worden door vergelijkbare initiatieven. 

Het project van Van Zoelen: “bouwlogistiek over water" aan de Oude gracht benadrukt niet alleen de noodzaak van duurzame bouwlogistiek, maar toont ook aan dat samenwerking tussen diverse partijen en innovatieve denkwijzen cruciaal zijn voor het realiseren van positieve veranderingen in de bouwsector. De uitdagingen en oplossingen die dit project met zich meebrengt, vormt hopelijk een inspiratiebron voor toekomstige initiatieven in steden over de hele wereld. 

AANMELDEN VOOR NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom goederenvervoer over water? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Door je aan te melden voor de coalitie ga je akkoord met de intentieovereenkomst 

Contact

Niels Bohrweg 121
3542 CA, Utrecht

Info@portofutrecht.nl
www.portofutrecht.nl

NL79 RABO 0353 3703 12
Omzetbelastingnummer: 859055760B02
BTW-Identificatienummer: NL859055760B02