BROEKE STEIGERBOUW: WERKZAAMHEDEN IN DE UTRECHTSE BINNENSTAD; BROEKE BEDENKT DÉ EFFICIËNTE EN DUURZAME VERVOERSOPLOSSING

Overslagpunt steiger

November 2023

Het historische hoofdkantoor van GroenLinks, gelegen aan de Utrechtse Oudegracht, onderging een opvallende metamorfose mede dankzij de oplossing van Broeke steigerbouw. Deze transformatie richtte zich niet alleen op het hergebruik van een oud gebouw, maar ook op het herdefiniëren van stedelijk transport.

UITDAGING EN AMBITIES VAN BROEKE STEIGERBOUW: 

De uitdaging die Broeke Steigerbouw aanging, was het vinden van een innovatieve oplossing voor efficiënt goederenvervoer binnen de gemeente Utrecht, met een scherpe focus op duurzaamheid en het verminderen van de overlast. De ambitie was voornamelijk om te kijken hoe ze  dit logistieke proces konden leiden over de eeuwenoude waterinfrastructuur van de binnenstad. Deze is immers van oudsher ontworpen voor watertransport. Buiten historische relevantie biedt het ook praktische voordelen: watertransport bood aanzienlijk meer capaciteit en opslagmogelijkheid ten opzichte van het al overbelaste wegtransport in de stad.  

Broeke steigerbouw zorgt er met hun liftsysteem voor dat het hoogteverschil van water naar kade overbrugd kan worden, niet alleen voor de begane grond, maar ook voor de eerste verdieping. Door de gefaciliteerde oplossing was er geen hinder voor het wegverkeer: de fietsers, wandelaars en auto’s konden immers zonder omweg en hinder door rijden. Dit was een van de belangrijkste uitdagingen, geen danwel beperkte overlast voor de omgeving, die Broeke had en op deze manier heeft kunnen oplossen.  

Ook kan zowel de aan- als afvoer van de (bouw)materialen op deze manier emissieloos (door het gebruik van elektrische boten) worden uitgevoerd.  

Broeke steigerbouw testimonial

BELANG VOOR DUURZAAMHEID EN LEEFBAARHEID: 

Dit project heeft aanzienlijk bijgedragen aan duurzaam goederenvervoer en de vermindering van luchtvervuiling in Utrecht. Het markeert een innovatieve stap voorwaarts in stedelijke mobiliteit, waardoor de stad niet alleen groener maar ook leefbaarder wordt voor haar inwoners.  

Het resulteerde in een efficiënte en duurzame oplossing voor goederenvervoer over water binnen de stad. Elektrische boten verminderden de uitstoot, wat op zijn beurt leidde tot een verhoogde leefbaarheid, meer ruimte voor recreatie en verblijf, wat weer resulteert tot een positief effect op de binnenstad.  

Het project benadrukt de cruciale rol die waterwegen kunnen spelen in het transformeren van stedelijke mobiliteit en dient als een kompas voor andere steden die streven naar een groenere en duurzamere toekomst.  

Broeke testimonial overslag

LESSEN VOOR DE TOEKOMST EN BREDERE IMPLEMENTATIE: 

De eerste realisatie van het steiger/liftsysteem, die de afstand van water naar (land) overbrugt, zal meer tijd en energie hebben gekost. Voordeel is echter dat door middel van dit standaard-concept, andere partijen deze oplossing op andere soortgelijke locaties aan het water kunnen gaan realiseren. Hierdoor zal vanaf morgen ook voor vele andere projecten de efficiëntie van stedelijk transport over water steeds soepeler verlopen.  

AANMELDEN VOOR NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom goederenvervoer over water? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Door je aan te melden voor de coalitie ga je akkoord met de intentieovereenkomst 

Contact

Niels Bohrweg 121
3542 CA, Utrecht

Info@portofutrecht.nl
www.portofutrecht.nl

NL79 RABO 0353 3703 12
Omzetbelastingnummer: 859055760B02
BTW-Identificatienummer: NL859055760B02